Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia > Seminar assignments > Suunnistuksen taidollinen ja psyykkinen lajianalyysi

SUUNNISTUKSEN TAIDOLLINEN JA PSYYKKINEN LAJIANALYYSI

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Viberg, Tuulia;
  • Publisher: Jyväskylän yliopiston liikuntabiologia
  • Published: 2019
  • Page count: 94
  • Type: Seminar assignments
  • Research method: Literature review
  • Keywords: suunnistustaito, psyykkinen valmennus, suunnistusvalmennus, suunnistus, suunnistajat, harjoittelu, urheilijat, harjoitukset, harjoitteet,
  • Language: Finnish
  • Abstract: Suunnistuksen ominaispiirteet. Suunnistaminen on toistuvaa kartan ja maaston toistuvaa yhteensovittamista, jolloin kartanluku ja maaston hahmottaminen ovat suunnistustaidon perusta. Monet suunnistussuorituksen aikaiset toiminnot ovat haastavia kognitiivisia tehtäviä, jotka liittyvät mm. muistiin, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, päätöksentekoon, ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Tärkeä osa suunnistussuorituksesta tapahtuu siis ajatellen, mikä tarkoittaa, että menestystä tavoittelevan suunnistaja tulee pyrkiä kehittämään ja analysoimaan myös ajatteluprosessejaan. Suunnistuksessa taito, psyyke ja fysiikka muodostavat keskenään yhden tiiviin kokonaisuuden, jossa yhdenkin osa-alueen heikkous heikentää kokonaissuoritusta merkittävästi. Suunnistajan ominaisuudet. Huippusuunnistajalla perustaidot, kuten esimerkiksi kartanluku ja kompassikäyttö ovat hyvin automatisoituneita, jolloin huippusuunnistajan ei tarvitse erikseen kiinnittää erityistä huomiota näiden perustaitojen tekemiseen. Automatisoituminen luo edellytyksiä suorituksen sujuvuudelle. Aloittelevan suunnistajan harjoittelussa tulisi korostua perustaitojen opettelu automaatiotasolle. Huipputason suunnistajilla keskeisimpiä kehityskohteita ovat suorituksen hallinta ja sujuvuus. Valmennuksen ohjelmointi. Suunnistajana kehittyminen edellyttää määrätietoista fysiikan, taidon ja psyykkeen kehittämistä, suunnistussuoritusten analysointia ja kokemuksista oppimista. Etukäteen suunnittelemalla sekä rytmittämällä taitoharjoittelua voidaan harjoittelun hyödyt optimoida tehokkaammin. Analysoimalla omia vahvuuksia ja kehityskohteita voidaan harjoittelun painopisteet suunnata optimaalisesti, jolloin yksilön kehityspotentiaali voidaan maksimoida. Lapsuuden ja nuoruuden valmennuksessa tulee huomioida, että harjoittelu vastaa tietyn kehitysvaiheen kognitiivista kapasiteettia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eri ominaisuuksien painotus vaihtelee ikääntymisen ja urheilijana kasvun myötä. Lajianalyysiin on kirjattu suunnittelemiani esimerkkiharjoituksia, joissa on huomioitu kokonaisvaltaisesti fyysisten, psyykkisten ja taidollisten ominaisuuksien kehittyminen. Nämä esimerkkiharjoitukset toimivat valmentajille ja urheilijoille apuvälineenä harjoittelun suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Urheilijaesittely. Marika Teini (s.1989) nousi suomalaisen suunnistuksen kirkkaimmaksi tähdeksi kaudella 2018. Kauden 2018 aikana hän saavutti MM-hopeaa sekä EM-kultaa keskimatkalta. Harjoittelumäärät, harjoittelun rytmitys, lajiharjoittelun osuus, peruskuntokauden - ja kilpailukauden kuvaus ja psyykkisen valmennuksen osuus ovat keskeisiä valmennuksellisia tekijöitä, joihin lajianalyysissä kiinnitetään huomiota.

<< [ previous ] ESTEJUOKSUN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

>> [ next ] Suunnistuksen biomekaaninen lajianalyysi ja voimaharjoittelun ohjelmointi