Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus > Theses > University of applied sciences theses > Amerikkalaisen jalkapallon fyysiset ominaisuudet - kirjallisuuskatsaus

AMERIKKALAISEN JALKAPALLON FYYSISET OMINAISUUDET - KIRJALLISUUSKATSAUS

  • Open full article: This is link to external server  Add to shelf
  • Writer(s): Väisänen, Esko; Pietikäinen, Esa;
  • Publisher: Universities of Applied Sciences, Electronic library Theseus
  • Published: 2014
  • Page count: 71
  • Type: Theses, University of applied sciences theses
  • Research method: Literature review
  • Keywords: amerikkalainen jalkapallo, fyysiset ominaisuudet
  • Language: Finnish
  • Abstract: Opinnäytetyömme on kirjallisuuskatsaus, jonka aiheena amerikkalaisen jalkapallon fyysiset ominaisuudet. Amerikkalainen jalkapallo on joukkuelaji, jossa pelaajilta vaaditaan monipuolisesti erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä omaisuuksia. Lajin luonne ja pelipaikkojen erilaisuus mahdollistavat sen, että pelaajat omaavat eri ominaisuuksia. Opinnäytetyöllemme on tarvetta, koska amerikkalaisesta jalkapallosta on vähän tietoa suomenkielellä ja halusimme toteuttaa yhdessä toimeksiantajamme kanssa suomenkielisen katsauksen lajin fyysisistä ominaisuuksista. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kartoittaa lajissa vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia. Tavoitteena opinnäytetyössämme on luoda katsaus toimeksiantajalle amerikkalaisessa jalkapallossa tarvittavista fyysisistä ominaisuuksista, tuottaa tietoa amerikkalaisesta jalkapallosta suomeksi ja kehittää lajin asemaan Suomessa. Tutkimuskysymyksinämme opinnäytetyössä olivat: 1. Mitkä ovat amerikkalaisen jalkapallon fyysiset ominaisuudet? 2. Mitkä ovat pelipaikkakohtaiset huippuominaisuudet? Tulokset antavat viitteitä siitä, kuinka vaativa joukkuelaji amerikkalainen jalkapallo on. Lajin fyysiset ominaisuudet ovat: eregiantuottotavat, kehon koko ja -koostumus, voima, nopeus, ketteryys ja kestävyys. Näiden lisäksi laji vaatii ketteryyttä, räjähtävää voimaa sekä nopeus- että voimakestävyyttä. Fyysiset ominaisuudet korostuvat eri pelipaikoilla. Hyökkäyksen ja puolustuksen pelipaikat heijastavat pelipaikoiltaan toisiaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Pelkät fyysiset ominaisuudet eivät riitä vaan voiman, ketteryyden ja nopeuden lisäksi pelitilanteissa vaaditaan nopeaa päätöksentekoa ja muita henkisiä ominaisuuksia. Yhteistä kaikille pelipaikoille on fyysisten ominaisuuksien loppuun hiominen ja pelin ymmärtäminen. Opinnäytetyömme jatkotutkimusaiheita ovat mitkä ovat lajin huippuvaatimukset Suomessa? Mikä on amerikkalaisen jalkapallon harjoitusmalli Suomessa? Kuinka ulkomaalainen pelaaja tai valmentaja vaikuttaa seuran toimintaan tai valmennukseen?

<< [ previous ] Nuorten kilpauimareiden alaselkävaivat ja niiden ennaltaehkäisy

>> [ next ] Kohti eettisempää valmennusta harrastustoiminnassa: Onko valmentajien eettisyyden koulutusta käytännössä olemassakaan?