Research Institute for Olympic Sports > Applied research reports > Mies- ja poikalentopalloilijoiden hyppysyötön biomekaaninen analyysi

MIES- JA POIKALENTOPALLOILIJOIDEN HYPPYSYÖTÖN BIOMEKAANINEN ANALYYSI

 • Open full article: File on our server  Add to shelf
 • Writer(s): Mikko Häyrinen, Tuomas Mikkola, Minna Blomqvist, Pekka Lahtinen, Pertti Honkanen, Antti Paananen ;
 • Publisher: Research Institute for Olympic Sports
 • Published: 2010
 • Page count: 34
 • Type: Applied research reports
 • Research method: Experimental
 • Language: Finnish
 • ISBN: 978-952-5676-20-4
 • Belong to collections: Kihun julkaisusarja
 • Abstract: Aloitussyötön merkitys huippumieslentopallossa on suuri. Joukkueen on erittäin vaikeaa menestyä ilman tehokasta aloitussyöttöä. (mm. Fröhner & Zimmermann 1996; Häyrinen ym. 2000; Häyrinen ym. 2004; Palao ym. 2004; Zetou ym. 2006). Lisäksi aloitussyötön teholla havaittiin vuonna 2007 KIHUlla tehdyssä tutkimuksessa olevan selkeä yhteys pallon voittamiseen. 61 % syötöistä miesten huippulentopallossa oli kovia hyppysyöttöjä, joiden teho riippui suuresti syötön nopeudesta. (Häyrinen ym. 2008.) Hyppysyötön biomekaniikkaa on tutkittu mm. Iso-Britannian maajoukkuepelaajilta (Coleman 1997), Taiwanin ja Venezuelan maajoukkuepelaajilta vuonna 2002 (Huang & Hu 2007) ja MM-kisoissa 2006 neljältä pelaajalta (Masamura ym. 2007). Colemanin (2007) ja Huangin & Hun (2007) tutkimuksissa syöttöjen nopeudet olivat matalampia (85,3±7,6 km/h ja 91,4±18,4 km/h) kuin vuonna 2007 miesten huippujoukkueilta mitatut nopeudet (95,3±12,6 km/h) (Häyrinen ym. 2008). Masamuran ym. (2007) tutkimuksessa pallon nopeutta ei ilmoitettu, mutta muita muuttujia esitettiin. Nuorten pelaajien (n. 18 v) hyppysyöttöön liittyviä tutkimuksia ei kirjallisuudesta löydy. Tämän projektin tarkoitus oli selvittää liikeanalyysin avulla hyppysyötön nopeuteen vaikuttavia tekijöitä miesten huippulentopallossa ja verrata niitä 17–19-vuotiaiden poikien hyppysyöttöihin.

<< [ previous ] Kolmen eri kestävyyslajin urheilijoiden kestävyyssuorituskyky ja sen kehittyminen

>> [ next ] Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa